با خرید هر فایل، یک امضا با سلیقه خود هدیه بگیرید...

 

 


جمعه بیست و سوم اسفند 1392

 


پروپوزال بررسی اثرات استراتژی تامین مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعالیت‌ها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید. تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند. با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی سودآوری شرکت ها با توجه به استراتژی‌های تأمین مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از استراتژی‌های تأمین مالی را در نظر بگیرد .مؤسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامهی حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعهی فعالیتها، به سرمایههای کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاههای اقتصادی برای تأمین سرمایهی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به تامین مالی دارند. از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاههای اقتصادی، استراتژیها و میزان تامین مالی و اثرات آن بر سودآوری شرکت است. انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته‌ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم‌بندی می‌شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش‌دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه‌های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته‌ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم میشود. انتشار سهام عادی و دریافت وام های بانکی به خصوص وام های بلندمدت، به دلیل توانایی جذب مبالغ بالا و نیز به خاطر بلندمدت بودن سررسید مالی و باز پرداخت تعهدات وامها و نامحدود بودن سررسید سهام عادی مورد استقبال شرکتها واقع شده است . تعیین آثار انجام فعالیت‌های تأمین مالی بر سودآوری شرکت ها می تواند سرمایه گذاران، مدیران و دیگر استفاده کنندگان را جهت اخذ تصمیمات مناسب یاری رساند . بنابراین، شناسایی اولویت استراتژی‌های تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها و انتخاب روش‌های مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن سودآوری شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است در این تحقیق پس از تقسیم بندی استراتژی های تامین مالی و معرفی روشهای مختلف تامین مالی آن‌ها، نحوه‌ی تأمین مالی بنگاه‌ها و شرکت ها و اثرات استراتژی های تامین مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از اهداف مهم مدیریت مالی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. به این منظور، هدف مدیران مالی یافتن استراتژی‌های مناسب تامین منابع مالی برای رسیدن به این هدف است.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


برچسب‌ها: بورس اوراق بهادار تهران, بررسی اثرات استراتژی تامین مالی, سودآوری شرکت ها, پایان نامه حسابداری, پایان نامه اقتصاد
نوشته شده توسط 007 در ساعت 21:20 | لینک  | 

سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392

 


پایان نامه رشته حسابداری با موضوع بررسی میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 5 فصل به همراه با فصل تجزیه و تحلیل دارای چکیده انگلیسی

چکیده: حسابرسی داخلی در سالهای اخیر از رشد و توسعه زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته‌اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و تعیین میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود كنترلهای داخلی درشرکت¬های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی بوده و جامع آماری ان شامل حسابرسان مستقل و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. که تعداد آنها 1500 نفر می باشد که از این تعداد، 150نفر بر اساس فرمول کوکران  به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع وری اطلاعات استفاده و نیز از روشهای آمار  توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است به این صورت که در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارها برای نمایش بهتر اطاعات استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t تک متغیره استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که بکار گیری حسابرسی داخلی سبب افزایش اثربخشی وكارائی عملیات،قابل اعتماد بودن گزارش دهی مالی،رعایت قوانین و مقررات و  ارتقا اثر بخشی استفاده اقتصادی وکارآمد از منابع در شركت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران شده است .

فهرست:

 • فصل اول
 • كلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی
 • اهداف جزئی
 • هدف کاربردی
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • تعریف نظری متغیرها
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • جامعه آماری
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • ساختار پژوهش
 • خلاصه فصل
 • فصل دوم
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تاریخچه حسابرسی داخلی
 • اهداف حسابرسی داخلی
 • وظایف حسابرسی داخلی
 • استقلال حسابرس داخلی
 • دامنه حسابرسی داخلی
 • جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی
 • شناخت كافی مدیران و تفاهم متقابل با حسابرسان داخلی
 • ارزیابی كنندگان حسابرسی داخلی
 • ارزیابی متوازن و بررسی عملكرد حسابرسی داخلی
 • ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاكمیت شركتی
 • كمیته حسابرسی و ضرورت آن
 • وظایف كمیته حسابرسی
 • ارتباطات كمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی
 • کارایی و اثربخشی حسابرسی داخلی
 • پیشینه و سوابق تحقیق
 • تحقیق‌های انجام شده در خارج از كشور
 • تحقیق‌های انجام شده در داخل كشور
 • کنترل داخلی
 • دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی
 • عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی
 • هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل
 • استقلال حسابرس داخلی
 • دامنه حسابرسی داخلی
 • وظایف حسابرس داخلی
 • کنترل داخلی صندوق و بانک
 • برنامه رسیدگی صندوق و بانک
 • خلاصه فصل:
 • فصل سوم
 • روش‌شناسی تحقیق
 • مقدمه
 •  روش و نوع تحقیق
 • جامعه آماری
 • ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • جدول (-) شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت
 • برازش ابزار اندازهگیری
 • روایی ابزار اندازهگیری
 • سوالات پرسشنامه
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • خلاصه فصل
 • فصل چهارم و پنجم
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • مقدمه
 • نتیجه گیری
 • مشکلات و محدودیتهای تحقیق
 • فهرست منابع و مآخذ
 • منابع لاتین

فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 93


دانلود
برچسب‌ها: پروژه حسابداری, پایان نامه حسابداری, حسابرسی داخلی, بورس اوراق بهادار تهران
نوشته شده توسط 007 در ساعت 19:26 | لینک  | 
 
امتیاز
دهید!?